Pola

Na vyšlechtění odrůdy s pracovním názvem POKO 1/58 (Poběda x Košutovo), se podílel kolektiv šlechtitelů : Ing. Václav Křivánek, Ing. Alois Tománek a RNDr.Zdeněk Habrovanský. Odrůda byla vyšlechtěna, v čR je udržována a zastupována firmami: Ing. Alois Tománek, ŠRV Boršice a ŠSV Polešovice, s. r. ř.

Hrozen

Odrůda na sebe výrazně upozornila v období zkoušek souboru novošlechtění ve studených sklenících. Pro podmínky studených skleníků byla nakonec v roce 1993 povolena sesterská odrůda Vitra /POKO 1/7/, ale dobré zkušenosti s Polou nás vedly k založení poloprovozních pokusů obou odrůd v polních podmínkách v Polešovicích a v Boršicích a nakonec také k přihlášení do registračních zkoušek.

Odrůda je středně raná. Sklizeň probíhá v závislosti na ročníku a vinařské oblasti kolem 15. 9. Dospělý list je středně velký, světle zelený, výrazně pětilaločný. Hrozen je velký, středně hustý, velmi atraktivního vzhledu. Bobule je velká, krátce oválná až oválná, ojíněná. Při konzumní zralosti mají bobule červenou až červenomodrou barvu. Dužnina je nezbarvená. Chuť bobulí je neutrální, harmonická, někdy jemně aromatická.

Hrozen

Pola je stolní odrůda vhodná pro intenzivní produkční výsadby ve venkovních podmínkách i ve sklenících, ale uspokojí i drobné vinaře. Většina hroznů se dopěstuje v kvalitě tržní produkce. Výnosy běžně přesahují 6 kg hroznů na keř.Na půdní podmínky není příliš náročná, nejlepších výsledků však dosahuje v hlubokých, vodou a živinami dobře zásobených půdách. Může se s úspěchem pěstovat i v suchých půdách, kde poskytuje poněkud nižší výnos, ale dobrou kvalitu hroznů, které mají vyšší cukernatost a jsou více vybarvené.

Hrozen

Odrůda je pouze středního vzrůstu a má sklon k zahušťování. U velkopěstitelů, kteří nemohou dobře zvládnout zelené práce doporučujeme zatížení max. 4 - 6 oček na m-2. Na tažních totiž obvykle raší očka i podočka a všechny letorosty nesou 2 - 3 hrozny. Při vyšším zatížení je nezbytný podlom, odstranění slabších výhonů a redukce počtu hroznů podle zásady: 1 letorost = 1 hrozen. Keře jinak příliš zahušťují a dochází k přetěžování.

Hrozen

Pola svou neobvyklou plodností staví na hlavu smysl laboratorních zkoušek na odolnost vůči tuhým zimním i pozdním jarním mrazům. Při výskytu silných mrazů sice dochází k poškození plodných oček, stejně jako u většiny stolních odrůd. Zbylá podočka a spící očka však zajistí dobrou úrodu. Pola má polopřevislý vzrůst, proto je vhodná pro vedení záclonového typu. Vzhledem k slabšímu vzrůstu a velké plodnosti volíme hustější spon a bujněji rostoucí podnože. Odolnost vůči houbovým chorobám je podobná jako u Chrupky bílé. Díky ranému nástupu zaměkání bobulí Pola uniká pozdnějším infekcím padlí révového To je výhodou zvláště ve skleníku, kde lze celou ochranu minimalizovat na 2 - 3 zásahy proti padlí.

Hrozen

Pola do našeho sortimentu stolních odrůd přináší výnosovou jistotu velmi atraktivních hroznů. Totéž přinesla i odrůda Olšava, která je etalonem mrazuodolnosti stolních odrůd a navíc vyniká malými nároky na zelené práce. Pola vyžaduje větší péči vinaře. ale odvděčí se ranější sklizní, která oproti Olšavě přichází o měsíc dříve.