Sevar

Užitná hodnota odrůdy je dána kvalitou hroznů, odolností proti napadení houbovými chorobami, střední až vysokou cukernatostí moštu, výbornou kvalitou, ovocnou až květinovou vůní i chutí vína, a proto je ve srovnání s registrovanými modrými moštovými odrůdami jasným přínosem.

Sevar

Odrůda vznikla křížením mateřské rostliny SEYVE VILLARD 12- 358 s otcovskou odrůdou SVATOVAVŘINECKÉ. Toto hybridní křížení provedl už v roce 1964 šlechtitel ing. Václav Křivánek, který tehdy chtěl vyšlechtit odrůdu se zvýšenou odolností proti houbovým chorobám a mrazu, což je trendem a snahou šlechtitelů do dnešních dnů.

Listy

Sevar zraje několik dnů před odrůdou Modrý Portugal, ale hrozny mohou zůstat na keřích i déle. V případě, že jsou na daném stanovišti hrozny napadány blanokřídlým hmyzem, je nutné sklizeň provést po dosažení technologické zralosti.

Sevar

Sevar je odolný proti peronospoře, oidiu i plísni šedé. Nevyžaduje chemickou ochranu a tudíž je plně využitelný pro ekologické vinařství. Po použití chemických přípravků může někdy naopak dojít hlavně u mladých výsadeb k poškození listů a bobulí.

Sevar

Sevar představuje novou kvalitu ve skupině modrých moštových odrůd. Svou odolností proti houbovým chorobám je vhodná pro ekologické postupy, dosahuje vysokou kvalitu vín a představuje prototyp odrůd pro třetí tisíciletí. Na výstavách získává zlaté medaile a další ocenění včetně šampiónů.

Sevar

Víno má zajímavý buket i chuť. Prolínají se vůně květinové a ovocné a ve vínu lze nalézt plody okraje lesa – maliny, ostružiny, jahody, rybíz i borůvky. Sevar je moštová středně raná odrůda s plnou zralostí v druhé dekádě září. Dospělý list je malý až středně velký kruhovitého tvaru, profil čepele je tvaru V.

Hrozny

Hrozen je malý až středně velký, středně hustý. Barva slupky modročervená, dužnina je slabě antokyanově zbarvená. Výnos hroznů je nízký až střední, cukernatost moštu středně vysoká až vysoká. Sevar nejvíce plodí na starších keřích. Víno je výborné kvality, tmavočervené barvy, jemně až silně aromatického typu s jemnou kyselinkou, která chybí u jižních vín. Důležité je, že víno dosahuje konzumní zralosti již v prvním roce a vyhovuje moderním trendům, a to v konzumaci mladých svěžích vín.

Hrozny

Při odpovídající technologii je možné dosáhnout tónů přírodně dezertního vína.Z uvedeného vyplývá, že nová odrůda Sevar může být velkým přínosem ve skupině červených vín.